Gezond

Letselschade: Wat is het en wat kun je doen?

0

Letselschade is een verzamelnaam voor alle schade die je kunt oplopen als direct gevolg van een ongeval. Denk hierbij aan lichamelijke klachten, maar ook aan emotionele en/of financiële problemen. Letselschade kan je leven voorgoed veranderen en het is dan ook belangrijk om te weten wat je kunt doen als je letselschade oploopt.

Je staat niet altijd alleen

In eerste instantie is het belangrijk om te weten dat je niet altijd alleen staat als je letselschade oploopt. In veel gevallen is er namelijk sprake van een aansprakelijkheid van een andere partij, zoals de aansprakelijkheidsverzekering van de tegenpartij in het geval van een verkeersongeluk. Het is dan ook belangrijk om je te laten bijstaan door een letselschadeadvocaat, die je kan helpen om de schade die je hebt opgelopen te verhalen op de aansprakelijke partij.

Wat is letselschade?

Zoals gezegd is letselschade een verzamelnaam voor alle schade die je kunt oplopen als direct gevolg van een ongeval. Dit kan fysieke schade zijn, maar ook emotionele of financiële schade. De mate van letselschade is per persoon verschillend en hangt onder andere af van de aard en ernst van het ongeval, de leeftijd en de gezondheid van de betrokkene en de manier waarop het ongeval is verlopen. In sommige gevallen is er sprake van letselschade die meteen duidelijk is, zoals bij een breuk of een kneuzing. In andere gevallen is de schade echter pas na verloop van tijd duidelijk, zoals bij een whiplash of een posttraumatische stressstoornis. Het is dan ook belangrijk om na een ongeval altijd een (huis)arts te raadplegen, zelfs als je geen directe klachten hebt. Deze kan namelijk beoordelen of er sprake is van letselschade en of er aanvullend onderzoek nodig is.

Soorten letselschade

Fysieke klachten zoals pijn, vermoeidheid en beperkingen in de beweeglijkheid zijn het meest voorkomende soort letselschade. Emotionele klachten zoals angst, depressie en slapeloosheid komen ook regelmatig voor, evenals financiële klachten zoals verlies van inkomen en extra kosten. In sommige gevallen is er sprake van een combinatie van deze klachten, waardoor letselschade een grote impact kan hebben op het leven van de betrokkene. 

Wat kun je doen?

Als je letselschade oploopt, is het belangrijk om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Het is namelijk belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen wie er aansprakelijk is voor de schade die je hebt opgelopen. Dit kan de tegenpartij zijn in het geval van een verkeersongeluk, maar ook de eigenaar van een huis of een bedrijf waar je letselschade hebt opgelopen. In sommige gevallen is er sprake van een aansprakelijkheid van de overheid, zoals in het geval van een ongeluk met een openbare bus. Het is dan ook belangrijk om zo snel mogelijk een letselschadeadvocaat in te schakelen, die je kan helpen om de schade die je hebt opgelopen te verhalen op de aansprakelijke partij. Hoe sneller je actie onderneemt, hoe groter de kans is dat je een goede uitkomst krijgt.

Immateriële schade en smartengeld

Naast de bovengenoemde klachten kan letselschade ook leiden tot immateriële schade, zoals een vermindering van het levensgenot. Smartengeld is een vergoeding die je kunt krijgen voor deze immateriële schade. De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van de ernst van de schade en de mate waarin het je leven heeft beïnvloed. Het is belangrijk om te weten dat je geen smartengeld kunt krijgen als je zelf schuld hebt aan het ongeval. Er zijn verschillende richtlijnen waar rechters naar moeten kijken om te kijken of je in aanmerking komt voor smartengeld en wat de hoogte hiervan is.

Zo kom je van een saaie badkamer af

Previous article

Alles wat je wilt weten over pedagogiek

Next article

You may also like